Španělský jazyk

nepovinné cvičení

Ponoříme se do rozmanitého světa španělského jazyka komunikativní a hravou formou. Nezanedbáváme čtení a psaní, ale důraz klademe na poslech a mluvení a tyto dovednosti bychom měli rozvíjet co nejpestřejším způsobem s využitím různých médií. Konverzační konstrukce, videosekvence, písničky, kahoot a trenažéry slovní zásoby jsou jen několika příklady.

Témata se vztahují ke každodennímu životu, ale zároveň vždy poskytují kulturní informace a jsou různorodá a rozšířená podle zájmu dětí. Tato dynamika může vést i k rychlejšímu pokroku, jak to čas dovolí.

Kniha odpovídající věku dětí je k dispozici, aby poskytla základní bezpečnou strukturu, ke které se mohou opakovaně vracet a která slouží k dalšímu samostudiu.

Kdy? s Dominikou Plavotic – čtvrtek 9. hodina pro 1.-7. třídu // s Peterem Schönbergerem – středa 9. hodina pro 1.-4. třídu