Čeština

nepovinné cvičení

Nabídka: Nepovinné cvičení z češtiny se zaměřuje na žáky všech stupňů našeho reálného gymnázia. Na základě počtu přihlášených budou skupiny utvořeny buď v rámci jednotlivých tříd nebo do nich budou žáci rozřazeni podle stavu znalostí.

Cíl: Žáci by měli nabýt větší jistoty v oblasti gramatiky a pravopisu, což by mělo vést ke zlepšení písemného vyjadřování v českém jazyce.

Práce v menších skupinkách nám umožňuje plánování hodin v užší spolupráci s učiteli českého jazyka v daných třídách. A v neposlední řadě si i sami studenti mohou určovat, kterým oblastem jazyka by se na cvičení chtěli věnovat.

Na nižším stupni: hravým způsobem ukotvujeme základní gramatiku a opakujeme problematická témata probíraná v řádné výuce.

Na vyšším stupni: na jedné straně se věnujeme upevňování základní gramatiky tam, kde mají žáci ještě nejasnosti, na druhé straně probíráme náročnější oblasti české gramatiky: psaní malých a velkých písmen, psaní čárky, deklinace číslovek, podmiňovací způsob, psaní s/z, psaní bje/bě/vje/vě/mně/mě/pě, tvary vztažného zájmena jenž atd. Věnujeme se cvičením na zlepšení stylistiky a opakujeme specifické znaky textů k maturitě. V případě potřeby procvičujeme i fráze, které mohou být užitečné pro psaní určitých druhů textů a trénujeme rozpoznávání tropů a figur pro literární interpretaci prozaických textů a básní. Mnohá další témata budou zahrnuta na individuální přání žáků.

Vyučující: Mag. Julia Kotrbeletz