Tiskoviny a publikace

„Česká a slovenská Vídeň dnes“

informuje o činnostech Školského spolku Komenský a jednotlivých škol, vydáváme od roku 1997

Ročenka

kompletní soupis činností jednotlivých tříd všech stupňů během školního roku, vydáváme od roku 1997

Kalendář

kalendář s kresbami dětí/studentů, vydáváme každoročně od roku 2002