Latina

nepovinné cvičenie

Milé děti!

Věděli jste, že v slovenčine (takisto i v češtine) existuje veľa slov, ktoré majú zdanie, že svojím pôvodom patria ku nám, teda do skupiny západných slovanských jazykov, ale v skutočnosti tie slová sú latinské? Tak napríklad slovo som je vlastne latinskou podobou slova sum, slovo skriňa je tiež latinské, pretože pôvodne označovalo nádobku cylindrovej formy – scrinium. Aj naše slovo cintorín, v latinčine coemetarium, označovalo miesto, kde sa spí. A slovo atrament? To je latinské atramentum – čierna šťava. S čiernou šťavou píšeme dodnes. Dokonca náročové fujasmatias je latinské fugias Mathias „Utekaj, Matej!“. Chceš sa o tom dozvieť viac? Príď medzi nás a budeme sa spolu učiť po latinsky.

MMag. Dagmar Sar