Mediální workshop

nepovinné cvičenie

Nezáväzné mediálne cvičenie ako dobrovoľná hodina je určené pre tých, ktorí by chceli natáčať videá, vytvárať zvukové príspevky vo forme rozhlasových relácií, viesť rozhovory, ako sú ankety, zachytávať názory a zaznamenávať udalosti, ktoré sa konajú na našej škole.

Mediálne zručnosti, ako napríklad narábanie s médiami, chápanie a kritické hodnotenie rôznych aspektov médií a mediálnych obsahov a komunikácia v rôznych kontextoch. Mediálna gramotnosť sa vzťahuje na všetky médiá vrátane televízie a rozhlasu, časopisov, internetu a ďalších nových digitálnych komunikačných technológií.

Vyučovanie prebieha prevažne v knižnici, v závislosti od dohodnutého miesta stretnutia.

Vedúci kurzu: Vedúci: MEd. Dominika Plavotic Mag. Melanie Juriga

Kedy? Každý pondelok v 9. a 10. hod.