Náš tím

Vedenie školy

______

Mag. Helena Huber

Riaditeľka reálneho gymnázia

Tel.:  +43/1/713 31 88-60
Fax.: +43/1/713 31 88-960
E-Mail: dirorg@komensky.at
Konzultačné hodiny po dohovore

Mag. Harald Lazar

Administrátor

Zástupca riaditeľky

Mag. Eva Zojer

Zástupca riaditeľky

Pedagogický zbor

______

Mag. Milena Andrejs

výtvarná výchova, čeština

Mag. Věra Beneda

nemčina, telesná výchova

Mag. Dipl. Päd. Naďa Böcková

telesná výchova, matematika

Mag. Eva Hrošová

Deutsch und Tschechisch

Mag. Christa Cernajsek

angličtina, hudobná výchova

Liz Dwyer

angličtina (rodená anglicky hovoriaca)

Mag. Roman Frühauf

čeština, angličtina

Dr. Mag. Silvia Höbart

etika, slovenčina

Mag. Lenka Kajanovičová

výtvarná výchova

Mag. Ivana Klimsza

matematika

Mag. Johannes Langer

nemčina, hudba

Mgr. Iva Lišková

geografia

Mag. Marion Mach

geografia, evanjelické náboženstvo

Dipl. Päd. Lucie Mundilová

evanjelické náboženstvo

Dominika Plavotic, MEd

slovenčina , informatika

Mag. Filip Řehůřek

nemčina, slovenčina

MMag. Dagmar Sár

angličtina, latinština

Mgr. Eva Steinwender

nemčina, telesná výchova

Mojmír Stránský, MA

dejepis a politická výchova

Tomáš Vágner, BEd

nemčina, telesná výchova

Mag. Eva Zauchner

nemčina, francúzština

Sebastian Popp, BEd

nemčina, čeština

Frantiska Matejová

Praktikantka

Květa Apolin, BEd

rímsko-katolícke náboženstvo

Mag. RNDr. Slavomíra Beno

chémia, biológia

Mgr. Albert Hering

angličtina, telesná výchova

Mag. Eva Huber

na materské (čeština, dejepis a politická výchova)

Dipl. Päd. Miriam Cserko, MA

rímsko-katolícke náboženstvo

Mgr. Dipl. Päd. Yvona Friedlová

hudba, technika a design

Mag. Monika Glevaňák

na materské (slovenčina, rímsko-katolícke náboženstvo)

DI Stanislav Jagoš

biológia, chémia, informatika

Mag. Jan Killian

angličtina

Mag. Julia Kotrbeletz

čeština, ruština, etika

Mag. Harald Lazar

geometria, matematika

Mag. Veronika Macek

nemčina

Mgr. Slavomir Micienka

fyzika, informatika

Mag. Josef Petlák

matematika

Hynek Reiner, BEd. Ing.

matematika, telesná výchova, technika a design

Mag. Milan Rovenský

biológia, telesná výchova

Dr. Peter Schönberger

španielčina

Marlene Karas, MEd

matematika, informatika

Mag. Alena Tichá

čeština, angličtina

Alexandra Wolfinger-Krutz, BEd

na materské (nemčina, dejepis a politická výchova, telesná výchova, rímsko-katolícke náboženstvo)

Mag. Eva Zojer

čeština, nemčina

Mag. Klára Životská

(němčina) na materské

Zborovňa

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-61