Florbal

nepovinné cvičenie

Od roku 2010 organizuje naša škola florbal ako športový krúžok. Každý rok ponúkame dve hodiny týždenne, kde sa naši žiaci môžu zdokonaľovať vo florbalových zručnostiach. Naša škola sa každý rok zúčastňuje tak národných ako aj medzinárodných súťaží, kde dosahujeme veľa úspechov.

Tento rok sa tešíme na viedenský florbalový turnaj, ktorý sa uskutoční začiatkom decembra. Do tejto súťaže sme prihlásili našich sedem tímov vo všetkých vekových kategóriách. Očakávame alebo skôr dúfame, že každý tím z našej školy zaznamená minimálne rovnako úspešné umiestnenie ako minulý rok.

Tréningy sú v školskom roku 2016/2017 ponúkané pre 1.a 2. triedy v utorok od 16:30 do 17:25, 3. a 4. triedy trénujú v piatok medzi 14:45 a 15:35. Žiaci 3. stupňa budú môcť trénovať v stredu na Sebastianplatz.

Děvčata z třídy 3AB obhájila titul a z letošního turnaje 2018 si odvezla opět zlatý pohár. Zároveň opět nejlepší střelkyně turnaje Anna Billa, 3A