Povinne voliteľné predmety

Na hodinách tohto povinne voliteľného predmetu je priestor venovať sa témam, na ktoré v bežnom vyučovaní nezostáva dosť času. Ide o projektové vyučovanie a výsledky práce sú zreteľné ako v triede, tak mimo nej.

Vzhľadom k gramatickým a lexikálnym podobnostiam medzi slovanskými jazykmi možno čerpať z porovnania medzi slovenčinou alebo slovenčinou a ruštinou. Všeobecne platí, že naši študenti dosiahnu po relatívne krátkom časovom období dobrých znalostí ruštiny.

Kliknite sem a začnite písať. Commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate.

¿Hablas Español?
Španielčina je oficiálnym jazykom v 21 krajinách. Ďalej na svete žije ešte cca 90 miliónov španielsky hovoriacich ľudí pochádzajúcich napr. zo Spojených štátov alebo Filipín. Na celom svete žije teda viac ako 500 miliónov ľudí, ktorí hovoria po španielsky.

„Žiaci dneška sa v škole včerajška učia zručnosti zajtrajška!“ Ale aké zručnosti budú vôbec potrebné vo svete zajtrajška? Počítače sú v súčasnosti nenahraditeľné a ťažko existuje povolanie, kde s nimi človek nepríde vôbec do styku. O to dôležitejšie bude v budúcnosti, aby ich človek vedel nielen používať, ale aby im aj porozumel.

Chémia je prevažne experimentálna prírodná veda. S chemickými látkami a chemickými reakciami sa stretávame všade okolo nás. Nachádzajú sa nielen v chemickom priemysle, ale aj v každodennom živote, napr. pri varení či upratovan.

Náboženstvo ako predmet na školách pomáha mladým ľuďom zorientovať sa v zložitej spleti tejto prepojenej Európy. Ponúknuť pohľad, že aj v našom supermodernom svete sa o jeho hodnoty môžeme oprieť.

„Neverte všetkému, čo sa vám predkladá, že tomu veriť máte: Skúmajte všetko a presviedčajte sa o všetkom sami!“ (J.A.Komenský)

Základňou etickej výchovy je zážitkové učenie prostredníctvom techník, cvičení a aktivít. Pozornosť venujeme aj etikete, poruchám príjmu potravy a závislosti.