Triedy a rozvrhy hodín

Pod týmito odkazmi nájdete ordinačné hodiny našich učiteľov a rozvrhy hodín.

1.A RG
Mag. Roman Frühauf

1.B RG
Tomáš Vágner BEd.

2.A RG
Mag. Ivana Klimsza

2.B RG
Mag. Alena Tichá

3.A RG
Mag. Nad’a Böcková

3.B RG
DI Stanislav Jagoš

4.A RG
Mag. Eva Huber

4.B RG
Mgr. Yvona Friedlová

5. RG
Mag. Josef Petlák

6.A RG
Mag. Eva Zauchner

6.B RG
Mag. Veronika Macek

7. RG
Mag. Eva Zojer

8. RG
Dr. Mag.Silvia Höbart