Skupinky

deti od 2 do 6 rokov

Medvedíci

česko-slovensko-nemecká skupinka
max. 20 detí
1. poschodie

deti od 2 do 6 rokov

Lienky

česko-nemecká skupinka
max. 19 detí
2. poschodie

deti od 3 do 6 rokov

Myšky

česko-nemecká skupinka
max. 18 detí
2. poschodie

deti od 3 do 6 rokov

Veveričky

česko-nemecká skupinka
max. 18 detí
2. poschodie

deti od 5 do 6 rokov

Motýliky

česko-nemecká skupinka
max. 25 detí
2. poschodie

deti od 3 do 6 rokov

Včielky

maďarsko-nemecká skupinka
max. 25 detí
2. poschodie