Ročenka

    • kompletní soupis činností jednotlivých tříd všech stupňů během školního roku
    • ročenku obdrží všichni žáci, učitelé, subjekty veřejné správy jako Spolkové kancléřství, velvyslanectví České a Slovenské republiky, Školní rada a firmy, které svými inzeráty umožňují financování této knihy
    • vychází 1x ročně
    • cena € 14/ks
    • V případě zájmu je možné doobjednat i ročenky z let 1996/97 – 2018/19.