2020/21

___________

Návšteva kardinála Duku
25.05.2021

Malá oslava narodenín KR E. Harant
19.05.2021

Návšteva senátorov /ČR/
17.09.2020

Členka Národnej rady DI Olga Voglauer
10.09.2020

Odovzdanie daru – ČSÚZ
03.09.2020