Informatika

povinne voliteľný predmet

„Žiaci dneška sa v škole včerajška učia zručnosti zajtrajška!“Ale aké zručnosti budú vôbec potrebné vo svete zajtrajška? Počítače sú v súčasnosti nenahraditeľné a ťažko existuje povolanie, kde s nimi človek nepríde vôbec do styku. O to dôležitejšie bude v budúcnosti, aby ich človek vedel nielen používať, ale aby im aj porozumel. 

V piatej triede je informatika povinný predmet. V tomto roku sa študenti učia porozumieť základnej štruktúre počítača, počítať v rôznych číselných systémoch (binárny systém, hexadecimálne systém, atď.), A tiež ovládať programy MS Office Word, Excel a PowerPoint.

Vo vyšších triedach si môžu študenti vybrať informatiku ako povinne voliteľný predmet, čo tiež často robia. Obsah predmetu býva prispôsobený aktuálnym novinkám v oblasti IT-vývoja. V šiestej triede sa žiaci učia základy programovania. Tento rok som sa rozhodol pre Pascala, ktorý sa už síce nevyužíva toľko, ako v minulosti, ale je jednoduché sa ho naučiť. V siedmej triede sme tento rok okrem iného často preberali v internete užívaný skriptovací programovací jazyk Perl a učili sme sa, ako možno jeho pomocou vytvoriť HTML-webovú stránku. V ôsmej triede predovšetkým prehlbujeme už naučené zručnosti. Jedna z programovacích úloh bola napr. naprogramovať hru „Štvorka vyhráva“, alebo vypočítať, ktorý deň v týždni mali žiaci svoje narodeniny.

Aspoň niektoré zo zručností „zajtrajška“ už študenti získali. Budúci rok potom budeme preberať znalosti na „pozajtra“.