Projekty a športové aktivity

Mimoškolské projekty, ponuka voľnočasových aktivít, spolupráca so spolkami

Vyučovanie je podľa potrieb aktuálne dopĺňané formou najrôznejších workshopov a exkurzií, športovými aktivitami, dňami otvorených dverí, školskými pobytmi žiakov v prírode a kultúrnymi akciami. Škola však tiež ponúka bohatú škálu záujmových krúžkov. Zmyslom je zabezpečiť optimálny rozvoj individuálnych vlôh a záujmov každého dieťaťa. Ponuka voľnočasových aktivít je veľmi rozmanitá. Deti sa môžu rozhodnúť napr. pre spevácky zbor, hudobné, tanečné alebo divadelné krúžky, pre výučbu angličtiny alebo kurzy maľovania. Bohatá je ponuka športových aktivít, akými sú napr. volejbal, futbal, cvičenie alebo tanec. Obohatením školského života a deťmi veľmi obľúbené sú aj rôzne súťaže, napr. súťaž v recitácii, spevácka súťaž s názvom „Komenský hľadá slávika“ alebo vlastné divadelné predstavenie. Zvlášť významná je spolupráca s jednotlivými spolkami a záujmovými skupinami ako sú napr. Telovýchovná jednota Sokol, tanečné skupiny Marjánka a Rozmarín, divadelný súbor Vlastenecká omladina alebo Viedenská spevácka škola.

Spolupráca s partnerskými školami

Škola udržiava bohaté kontakty s niekoľkými partnerskými školami stredoeurópskeho regiónu. V projekte Centrope Schooling spolupracujeme so školami v Brne Jehnice, Znojme Přimeticích, Kroměříži, Bratislave a Györu. Táto zahraničná spolupráca zahŕňa predovšetkým realizáciu vzájomných stretávaní v rámci jazykových a kultúrnych projektov, ktoré žiakov zoznamujú s kultúrnou rozmanitosťou krajín stredoeurópskeho regiónu.

Partnerské školy v regióne Centrope

od 2004: ZŠ Jehnice, Brno: spoločný športový týždeň
od 2004: ZŠ Kroměříž: spoločné divadelné projekty
od 2007: ZŠ Drieňová, Bratislava: turnaje vo volejbale / futbale
od 2014: ZŠ Prokopa Diviša, Znojmo – Přímětice: výmenné programy