Německý jazyk - čtení

nepovinné cvičenie

Čítanie je základom pre učenie v škole aj neskôr v kariére. Rôzne medzinárodné testy (PISA a pod.) ukazujú, že približne 25 % všetkých žiakov vie na konci školskej dochádzky čítať len veľmi slabo. Hodiny na podporu čítania pomáhajú tento stav zmeniť.
Ak neviete dobre čítať, neradi čítate. Na hodinách si precvičujeme techniky čítania, ako si poradiť s testami na čítanie a otázkami na čítanie s porozumením. Rozširujeme si aj slovnú zásobu v nemčine a veľa sa rozprávame o textoch, ktoré spoločne čítame.
Nemecké čítanie 1. AB WMS, Mag. Macek, utorok 14:45-15:35 / 1.A
Nemecké čítanie 2. AB WMS, Mag. Schleser, utorok 14:45-15:40 / 2.B
Nemecké čítanie 3. AB WMS, Mag. Macek, streda 14:45-15:40 / 1.A
Nemecké čítanie 4. AB WMS, Mag. Langer, utorok 14:00-14:50 / 4.A
Nemecké čítanie 6., 7. ORg, Mag. Langer, streda 13:00-13:50 / 6. ORg